Петер Феликс Келерман (1980) “ПРЕНОС, КОНТРАПРЕНОС И ТЕЛЕ – СТУДИЯ ВЪРХУ ТЕРАПЕВТИЧНОТО ОТНОШЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗАТА И ПСИХОДРАМАТА”

превод: Златко Теохаров предварителни бележки въведение пренос контрапренос теле контрапренос и прозрачност вчувстване, пренос и теле в психодрамата обобщение ПРЕДВАРИТЕЛНИ […]