д-р Адам Блатнер (2002) „КРЕАТИВНО СЪТВОРЯВАНЕ НА МИТОВЕ“

Въведение Какво представлява креативното сътворяване на митове? Защо сътворяваме митове? Креативност Спонтанност Игра Драма Херменевтика и семантика Метафора Групови дейности […]

Петер Феликс Келерман (1980) „ПРЕНОС, КОНТРАПРЕНОС И ТЕЛЕ – СТУДИЯ ВЪРХУ ТЕРАПЕВТИЧНОТО ОТНОШЕНИЕ В ПСИХОАНАЛИЗАТА И ПСИХОДРАМАТА“

превод: Златко Теохаров предварителни бележки въведение пренос контрапренос теле контрапренос и прозрачност вчувстване, пренос и теле в психодрамата обобщение ПРЕДВАРИТЕЛНИ […]