д-р Адам Блатнер (2002) „КРЕАТИВНО СЪТВОРЯВАНЕ НА МИТОВЕ“

Въведение Какво представлява креативното сътворяване на митове? Защо сътворяваме митове? Креативност Спонтанност Игра Драма Херменевтика и семантика Метафора Групови дейности […]