Прием в обучителна група към Психодрама институт ДЕА, гр. София

Психодрама институт ДЕА обявява прием на кандидати за обучение в група на Мален Маленов и Елена Комисарова. Групата е в напреднала фаза на обучение за ниво психодрама асистент / консултант, с перспектива за продължаване за ниво „психодрама водещ“ и разполага с 2 вакантни места. Условие за прием е минимум премината психодраматична група за личен опит, приемат се и кандидати пред завършване или със завършено асистентско ниво.  Поканата е насочена към специалисти от помагащите професии, както и от други области, търсещи практическо обучение в сферата на психологическата работа с хора.

Срещите се провеждат веднъж месечно, петък от 18.30 до 21.30 и събота от 9.30 до 19.00 ч. В допълнение са предвидени теоретични модули в онлайн форма веднъж месечно за 120 мин. и съботно – неделни тематични и клинични семинари.

За да заявите желание за участие можете да се обадите на тел. 0898913416 или да пишете на elikomisarova@gmail.com и ще Ви бъде насрочен час за интервю.