Група за преживелищен личностов опит в психодрама

Психодрама институт ДЕА стартира в Бургас нова обучителна група за преживе;ищен опит и личностно развитие в метода групова динамика, социометрия и психодрама с възможност за психотерапевтично обучение.

Групата приема кандидати, търсещи пространство за изследване на личен емоционален опит /0-200 тренинг ч./, както и такива с предходен опит в тренинг със заявка за личностно развитие и професионално обучение.

Режим на работа – месечна група с интензивен процес в един уикенд месечно до 20 трен.ч.
Групата създава защитено пространство на доверие и отваря през богатството на инструменти на метода психодрама възможност за среща и изследване на важни теми в емоционалния свят и отношения, колебания, блокажи и конфликти. Психодрамата не налага принуда в изразяване, всеки участник, спазвайки рамката на срещата има право на избор дали,кога и в каква степен изказва съпреживяване към другите.

В груповата динамика участниците работят и взаимодействат за;
– форморане на вътре-групова толерантност
– създаване и нарастване на доворие в групата
– преработване на несъзнавани психични конфликти и изследване на ососбености на психични защити
– изследване и преработване на напрежение, конфликти и блокиране в личен, семеен и работен план
– откриване и стимулиране на творчески и конструктивен потенциал на всеки
– изследване, подкрепа и насърчаване на лични избори
– стимулиране на автентично себеусещане и спонтанност в отношенията.

Групата е особено подходяща за кандидати отворени към общуване в процес, готови да споделят преживявания и опит, толерантни към различията на другите; проявяващи интерес към по-дълбоко изследване и разбиране на емоциите си; търсещи лична промяна и нови хоризонти в живота си.
Методът на работа е дълбинно-преживелищен, следва принципите на психодраматичната мисия за обособяването на вътрешната психична сцена през по-доброто разбиране на изявата, конфликтите и свързването на различните роли на човека в съчетание с разбирането на психоанализата за важността на несъзнаваните конфликти и импулси както в личен план, така и при участието ни в груповата динамика.

Такса за участие – 100лв за тренингов уикенд – 20ч /формално това са два дни в процес 10-19ч с обедна почивка и паузи между сесиите. Точната времева рамка подлежи на договаряне в групата!/
– Брой участници – 10-12 човека, местата са ограничени. Групата е с нагласа за работа в тренингова учебна година – октомври – юни, но ще стартира след договорена рамка на участниците!
Заявки за участие:
– Включването в група се случва след провеждане на начално интервю в водещия, като предлагаме заинтересованите кандидати да изпратят кратко заявление в свободен текст на
svetozardimitroff@gmail.com, в кето да впишете водещите точки на желанието за участие в група, като посочите ваш телефонен номер.
След получаване на заявката водещият ще нсе свърже с вас за уговоряне на удобно време за беседа!

Водещ:
Светозар Димитров – старши обучител към Психодрама институт ДЕА, психодрама терапевт, обучител и супервизор. Клиничен психолог