Базово ниво: Група за собствен опит – София, април-май 2019 г.

Психодрама институт Д.Е.А. – София
член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO)
Обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия

Базово ниво: ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ

Стартира набирането на членове за нова група по психодрама за собствен опит с водещи Петър Цикалов и Елена Евстатиева. Групата ще се събира веднъж седмично, с продължителност три астрономически часа, като денят и точният час ще се уточнят допълнително. Всеки член на групата, който направи 200 академични часа, ще получи сертификат за базово ниво собствен опит по психодрама, социометрия и групова терапия, с възможност да продължи обучението си като психодрама асистент.

Записването става след провеждането на интервю.

Всеки, който проявява интерес, може да ни пише на email: pcikalov@gmail.com или да се обади на тел. 0897803257 на Елена Евстатиева, или на тел. 0888714638 на Петър Цикалов.

Петър Цикалов
– Психодрама терапевт

Елена Евстатиева
– Психодрама терапевт

Целта на групата за личен опит, чрез психодрама е изследването на личните проблеми, тяхното осмисляне и емоционално разрешаване.

Работата в група и психодраматичният подход надхвърлят „говоренето“ за проблем, ситуация или взаимоотношения които ви разстройват или причиняват трудности. Използвайки този метод, може да „покажете проблема“, като го въведете с помощта на групата. Става дума за „показване“ чрез действие, в защитено пространство. Проблемът може да бъде почувстван, проучен и да получи някакво осмисляне и решение „тук и сега“ в процеса на психодраматичното действие.

Групата е ваш съучастник и едновременно зрител. Като античен гръцки хор Ви подкрепя  в процеса на изследване и връща обратна връзка и приземява в реалността. Водещият ви съпътства, подпомага и ви среща с парадоксите на вашата лична сцена, до момента, в който може да ги „видите“ и преподредите в хармония, осигуряваща ви вътрешно благополучие.

Групата е отворена за хора с интерес в областта на психотерапията, както и за всеки, който търси лично развитие и би искал да научи повече за това как мисли, чувства и общува с другите.

За повече информация: https://web.facebook.com/grouptherapyandpsychodrama/