Базово ниво: Група за собствен опит – София, февруари 2019 г.

Психодрама институт Д.Е.А. – София
член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO)
Обучителна програма по психодрама, социометрия и групова терапия

Базово ниво: ГРУПА ЗА СОБСТВЕН ОПИТ

Психодрама институт Д.Е.А. обявява прием на участници в група за собствен опит с методите на психодрамата, социометрията и груповата терапия в гр. София. Групата се сформира за период от една година (12 групови срещи или общо 200 часа х 45 мин.), а срещите ще се провеждат веднъж месечно (петък от 18.30 до 21.30 ч. и събота – от 9.30 до 19.00 ч.).

Групата ще е отворена за кандидати до 10.02.2019 г.

Начало: м. февруари 2019 г.

Водещи:

Мален Маленов (психолог, психодрама терапевт, психоаналитик), старши обучител към Психодрама институт Д.Е.А., преподавател в НБУ, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия, Българската асоциация по психотерапия и Българско психоаналитично общество.

 

 

 

Елена Комисарова (психолог, психодрама терапевт), член на Българската асоциация по психотерапия и Българско общество по лаканианска психоанализа, с опит във воденето на групи с деца и възрастни, организатор на социодраматични формати по актуални социални теми.

 

 

 

Групата е отворена за хора с интерес в областта на груповите процеси и психотерапията, както и за всеки, който търси лично развитие и би искал да научи повече за това как мисли, чувства и общува с другите. Психодрамата е метод, основан на теориите на Дж. Л. Морено за спонтанността, креативността и срещата и дава възможност за експериментиране с личните и социални роли, с това как възприемаме и изразяваме себе си и своето тяло, с усещанията за близост и дистанция, с желанията и конфликтите, които имаме. Ще се отвори пространство за въпроси и лични търсения, отнасящи се до емоционалния свят на всеки участник. Ще бъде ползван потенциала на групата като „огледало” и защитено пространство за комуникация и научаване на едно по-дълбоко ниво.

Групата се базира на учене чрез преживяване и не изисква предварителна теоретична или практическа подготовка. След приключването й на участниците ще бъде издаден национално-и европейски-валиден сертификат за премината група за собствен опит – необходимо условие за включване в обучение по психодрама според стандартите на Българското дружество по психодрама и групова терапия.

Условия за включване:

  • Навършени 21 години.

Включването в групата става след:

1. попълване онлайн-заявка за участие и
2. мотивационно интервю. Час за интервю се уговаря индивидуално по телефон или по e-mail след получаване на заявката.

Такса участие: 80 лв. за работен уикенд

NB: Ангажиментът за участие в групата включва:

  • Участие през целия договорен период.
  • Максимален брой отсъствия: 25% от часовете. Пропуснатите часове се заплащат.
  • Спазване на правилата за конфиденциалност и доброволност, както и на всички останали групови правила и норми, които ще бъдат обсъдени по време на интервюто.

Към онлайн заявката за участие…

За допълнителна информация: GSM 0888 835 976, e-mail: info@deapi.eu

Повече за психодрамата можете да научите от нашия уебсайт.