История и философия

Психодрама институт Д.Е.А. е създаден от 8 български психодрама обучители и терапевти с различен опит в областта на психологията, психотерапията, медицината, хуманитарните науки, изкуствата и съседни области. Всички те са обучени към Фондация „Психотерапия 2000“, член на FEPTO с главни обучители д-р Давид Иерохам и д-р Евгений Генчев. Учредителите на Д.Е.А. завършват своята квалификация между 2002 и 2010 г. и впоследствие работят като обучители към „Психотерапия 2000“. В последните години, нуждата от автономност и разширяването на дейността водят до сформирането на нова организация. Институтът бива регистриран като фондация в обществена полза през 2016 г.

Няколко от основателите на Д.Е.А. водят обучителни психодрама групи още от 2002-2003 насам. Понастоящем обучителни групи се провеждат в 4 големи български града: София, Пловдив, Варна и Бургас. До момента са дипломирани 5 психодрама водещи / терапевти и 28 психодрама асистенти / консултанти. [1]

Акронимът „Д.Е.А.“ обозначава основните теоретични и методологични ориентации на организацията: Действена (драматична), Екзистенциална и Аналитична. Имащи за своя основа наследството на Дж. Л. Морено, тези отправни точки рефлектират различните пътища, които обучителите от института са следвали в професионалното си развитие до момента. След дипломирането си като психодраматисти те развиват своите умения и компетентност като се формират и работят също и в други модалности: психоанализа, групова анализа, позитивна психотерапия, релационна психомоторика, изкуства в общността и др.

Чрез своите обучители институтът е свързан с редица други организации, проекти и инициативи – неправителствени, образователни, академични и клинични. Понастоящем повечето членове на екипа работят като психотерапевти, групови водещи и обучители, консултанти и супервизори. Няколко са преподаватели в големи университети в София, Варна и Бургас. От 2002 г. насам двама от тях вземат активно участие в преподаването и развитието на първата българска магистърска програма, базирана на методите на психодрамата (МП „Артистични психосоциални практики и психодрама“) към Нов български университет. От 2005 г. пет от тях са членували в управителния съвет или в комисиите на Българското дружество по психодрама и групова терапия. От 2012 г. двама от обучителите основават и провеждат годишния Психодрама фестивал в Пловдив. Членове на екипа са допринесли за развитието и популяризирането на плейбек театъра в България, за приложението на Индивидуалната психоаналитична психодрама в клинични условия, както и за използването на психодраматични средства в работата с тежки психични разстройства.

Чрез своята работа през годините обучителите от института са установили редица контакти както у нас, така и по света. Проф. д-р Томас Швингер – немски психодрама обучител и университетски преподавател, който работи към научната комисия на Морено-институт Юберлинген – оказва подкрепа и супервизия по време на тяхното собствено обучение. Г-жа Шантал Нев-Анке от Белгия фасилитира сформирането на екипа и супервизира част от дейностите му. Много неформални връзки са установени с психодраматисти от цяла Европа и отвъд.

Институтът се придържа към Етичния кодекс на Българското дружество по психодрама и групова терапия, който може да бъде намерен тук.


[1] Обучението по психодрама в България е разделено на 2 основни части („нива“): ниво I: „психодрама асистент / консултант“ – еквивалент на 200+600 часа обучение и ниво II: „психодрама водещ / терапевт“ – еквивалент на ниво I + 600 часа обучение или общо 1400 часа. Само завършилите ниво II са оторизирани да водят групи самостоятелно.