Организацията

Психодрама институт „Д.Е.А.“ е учреден като фондация с общественополезна дейност през юли 2016 г. в гр. София.

Предметът на дейност на Фондацията е подпомагане на хора с психически проблеми, прилагане, изследване и развитие на психодрамата, социометрията, индивидуалната и груповата психотерапия и други свързани с тях методи на работа с хора.

Фондацията създава условия за обучение и развитие на професионалисти в тези области, а също така и за придобиване на специфични умения от непрофесионалисти, които да подпомагат тяхното служебно, обществено и/или лично функциониране.

Структура:

  • Върховен орган: Съвет на учредителите
  • Изпълнителен орган: Председател и зам.-председател (3-годишен мандат на управление)
  • Комисии: комисия за обучителната програма, комисия за аутрич и връзки с обществеността, финансова комисия, библиотека и архив, комисия за изследвания и теоретични училища, комисия за международно сътрудничество, контролна комисия.
  • Всички 8 обучители имат равен статут на старши главни обучители.

Повече за целите на фондацията и за средствата за тяхното прилагане можете да научите от нейния устав:

Устав на фондация Психодрама институт „Д.Е.А.“ (Adobe PDF)