Екип

Обучители на Д.Е.А:
Боряна Чалъкова – Главен обучител, координатор  обучителна програма

 • Магистър по клинична психология
 • Психодрама терапевт (1994-2002)
 • Сертифициран позитивен терапевт и обучител (2002)
 • Европейски сертификат по психотерапия (2005)
Златко Теохаров – Главен обучител, координатор обучителна програма

 • Магистър по философия
 • Психодрама терапевт (1993-2002)
 • Сертифициран групов аналитик
 • Хоноруван преподавател, Нов български университет;
 • Психотерапевт
 • Организационен консултант и супервизор
Инна Бранева – Главен обучител, Председател на Д.Е.А.

 • Отговорна за аутрич
 • Бакалавър по психология
 • Психодрама терапевт (1998-2007)
 • Сертифициран практикуващ психомоторика
 • Сертифициран практикуващ психодрама с деца
 • Психотерапевт, супервизор и обучител
Константин Бандеров – Главен обучител, координатор връзки с обществеността и аутрич

 • Визуален артист, фотограф
 • Психодрама водещ (2003-2010)
 • Ръководител на фондация „Кентавър Арт“ и на Психодрама фестивал – Пловдив
Мален Маленов – Главен обучител, зам.-председател на Д.Е.А., координатор теоретични семинари и международно сътрудничество

 • Образование: магистър, СУ „Св. Климент Охридски“ Философия (2000), Психология (2003)
 • Психодрама терапевт (1998-2007)
 • Психоаналитик, детско-юношески психоаналитик, член на Българско психоаналитично общество и на Международната психоаналитична асоциация www.ipa.world
 • Хоноруван преподавател, Нов български университет (2002-2021)
д-р Петър Цикалов – Главен обучител, координатор финанси

 • Доктор по медицина (1981)
 • Психодрама терапевт (1994-2007)
 • Магистър „Артистични психосоциални практики“ (2008)
 • Психотерапевт на частна практика
Светозар Димитров – Главен обучител, координатор теоретични семинари и изследвания

 • Магистър по клинична психология (1998)
 • Психодрама терапевт (1994-2007)
 • Асистент, Университет  „Проф.д-р Асен Златаров“, Бургас
 • Клиничен психолог и психотерапевт
Елена Комисарова – Обучител

 • Магистър –  Консултативна психология (2010-2011 г.)
 • Психодрама терапевт (2003-2010 г.)
 • Член на Българската асоциация по лаканианска психоанализа в етап на психоаналитично формиране.
 • Психотерапевт на частна практика
Камелия Ханчева – Обучител