За Д.Е.А.

Психодрама институт „Д.Е.А.“ е български обучителен и изследователски център, посветен на преподаването и изучаването на психодрамата, социометрията и груповата терапия. Той бива развиван от екип от психодрама терапевти и обучители с разнообразен опит в областта на психологията, психотерапията, медицината, хуманитарните науки, изкуствата и съседни области. Подходът на института е базиран върху трудовете на Дж. Л. Морено, но интегрира също и перспективи и влияния от други модалности на психотерапията и работата с групи (групова анализа, психоанализа, системна фамилна терапия, позитивна психотерапия, изкуство в общността и др.)

Понастоящем Д.Е.А. предлага обучение по психодрама в 4 големи български града: София, Пловдив, Варна и Бургас. Поддържа работни контакти с редица организации, проекти и инициативи както в страната, така и навън.

Институтът е член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO).