Първо ниво на обучение: Психодрама асистент / консултант – София, октомври 2018 г.

Психодрама институт Д.Е.А. – София член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама (FEPTO) Обучителна програма по психодрама, социометрия […]